<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6692639541270171878\x26blogName\x3d%E2%99%A5c0rnett0+l0ve%E2%99%A5\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://littlebabyboo-kynasakinah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://littlebabyboo-kynasakinah.blogspot.com/\x26vt\x3d-1615497767415694894', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>
Kyna L'vans Official
ATTENTION Blog ini 100% hak milik KYNA SAKINAH . Anda dilarang untuk menggunakan bahasa kasar . Be nice ! thank you :D


Selamat Hari Raya AND Selamat Menyambut Kemerdekaan Yang Ke-54
Wednesday, August 31, 2011

Assalamualaikum kepada sesiapa yang membaca ENTRY saya :) Dikesempatan ini saya , NUR SAKINAH BINTI BADRUDDIN ingin mengucapkan SELAMAT HARI RAYA AIDILFITRI kepada semua umat Islam di luar sana...Maaf Zahir & Batin..Jemput Raya kat rumah kyna ye...Mohon ampun kepada keluarga,sanak saudara serta kawan2 if kyna ade buat salah kt korang...

SELAMAT HARI RAYA SEMUA ! MAAF ZAHIR & BATIN =D

MERDEKA !

SELAMAT MENYAMBUT KEMERDEKAAN KE-54...JANGAN LAH KITE DAH RAYE LUPE PULAKK DEKAT KEMERDEKAAN NEGARA KANN...HIHI...TAK BAIK TAK BAIK..KITA KENA ADIL..SAMBUT DUA-DUA DLM SATU MASE...BOLEHH KAN :) SELAMAT HARI RAYA DAN SELAMAT MENYAMBUT KEMERDEKAAN ! YEAHHH ! SAMPAI SINI LAH YE SAYA UPDATE..NANTI SAYA UPDATE YANG LAIN PULAKK...
kbyee :D


writtern @8:59 AM

Untunglahhh !
Sunday, August 21, 2011

Hello peeps ! today i want to share something . Okayy , tadi bapakk aku baru balik dari PAHANG , ada meeting kt sanea tapi bapak aku nak balik hari , mak aku suruh tidur sana tapi dia taknak . Bapak aku hadir meeting tuhh jadi dapat laa IPAD 2 . Wow ! Suka gila aku dengar . :D Tengok gambar bawah ^^
|
|
|
|
\/

smart kan..hikhok..okayy laa..sampai sini aku cerita dulu...ape-2 pun untung laa bapakk aku dapat ipad 2 kan ? hihi..bhoiii sume...have a nice day =D
WINKKKKKKKKK !
writtern @4:05 PM

Acha Septriasa - Sampai Menutup Mata
Thursday, August 18, 2011
writtern @9:57 PM