<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6692639541270171878\x26blogName\x3d%E2%99%A5c0rnett0+l0ve%E2%99%A5\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://littlebabyboo-kynasakinah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://littlebabyboo-kynasakinah.blogspot.com/\x26vt\x3d-8598210544158583430', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>
Kyna L'vans Official
ATTENTION Blog ini 100% hak milik KYNA SAKINAH . Anda dilarang untuk menggunakan bahasa kasar . Be nice ! thank you :D


CINTA ITU MILIK SIAPA ?
Wednesday, November 9, 2011

Hye readers,bloggers..
ape khabar ? harap2 sehat sentiase..
okayy today kyna nk update tentang
CINTA ITU MILIK SIAPA ?
SIAPA TAHU CINTA ITU MILIK SIAPA ?
nak tahu ? jom bace entry ni :D


CINTA ITU MISTERI , TIDAK BERBENTUK
TETAPI DICARI , TIDAK BERNYAWA
TETAPI HIDUP , TIDAK TAJAM TETAPI
MAMPU MELUKAI , TIDAK MEKAR TETAPI WANGI.CINTA BUKAN SEPERTI SEKUNTUM BUNGA ,
MEKARNYA TIDAK LAMA , LAYUNYA TIADA MAKNA ,
CINTA SEJATI MEKAR SELAMANYA.


CINTA TIDAK BERUPA TATAPAN SATU SAMA LAIN .
TETAPI MEMANDANG KELUAR BERSAMA KEARAH
YANG SAMA.


SETIAP ORANG PUNYA RASA CINTA ,
TETAPI TIDAK SEMUA ORANG DAPAT
MERASA CINTA
SETIAP ORANG PERNAH BERCINTA
TETAPI TIDAK SEMUA MAMPU MENGECAPI BAHAGIA.


JIKA KITA KEHILANGAN CINTA , PASTI ADA ALASAN
DISEBALIKNYA , ALASAN YANG KADANG-KADANG
SUKAR UNTUK DIMENGERTIKAN.
NAMUN PERCAYALAH BAHAWA KETIKA DIA
MENGAMBIL SESUATU ,
TELAH DIA MEMPERSIAPKAN
SESUATU YANG LEBIH BAIK UNTUK DIBERIKAN.


KITA HANYA MENGELUT MENCARI CINTA ,
MANUSIA YANG TIDAK BERTAHAN
LAMA DAN HANYA KADANG KALA
BERSIFAT 'LIPSTICK'.


LUPA PADA CINTA AGUNG YANG MENJADI
SUMBER SEGALA CINTA
CINTA ALLAH ADALAH CINTA HAKIKI
KEMUNCAK SEGALA MOTIVASI , SAMUDRA
SEGALA BEKALAN DAN KESUDAHAN
SEGALA KEINDAHAN.


CINTA YANG MEMBAWA KEPADA SEGALA
KEBAIKAN DAN KESUDAHAN AKAN
MENIKMATI DUA SYURGA IAITU
SYURGA DUNIA DAN SYURGA
AKHIRAT.


KERANA CINTA INI MILIK DIA ,
MILIKMU
YA ALLAH :')

writtern @4:40 AM