<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6692639541270171878\x26blogName\x3d%E2%99%A5c0rnett0+l0ve%E2%99%A5\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://littlebabyboo-kynasakinah.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://littlebabyboo-kynasakinah.blogspot.com/\x26vt\x3d-8598210544158583430', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=3054107564476057249&blogName=url.blogspot.com&publishMode=PUBLISH_MODE_BLOGSPOT&navbarType=BLACK&layoutType=CLASSIC&homepageUrl=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2F&searchRoot=http%3A%2F%2Furl.blogspot.com%2Fsearch" height="30px" width="100%" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" id="navbar-iframe" frameborder="0"></iframe> <div id="space-for-ie"></div>
Kyna L'vans Official
ATTENTION Blog ini 100% hak milik KYNA SAKINAH . Anda dilarang untuk menggunakan bahasa kasar . Be nice ! thank you :D


-Tips untuk cemerlang dalam pelajaran-
Sunday, November 6, 2011

Hye readers :D
lame kyna tak update kan ?
rinduuuu~
okayy nampak tak tajuk TITTLE kat atas ?
okayy , today nak update and share sikit tentang pelajaran ;)
ini dia TIPS nya:

1-harus usaha
*kalau tak usaha setakat doa je..itu jadi angan2 anda sahaja

2-jangan hard sangat apabila anda belajar
*takut nanti anda STRESS..STRESS tak baik untuk kesihatan

3-sentiasa buat exercise
*supaya banyak dapat ilmu dan apabila kita buat exercise,
mesti ada juga soalan yang hampir sama keluar di dalam peperiksaan

4-jangan lawan cikgu
*sekiranya anda lawan guru,ilmu yang anda pelajari tidak berkat

5-harus menghormati kawan2,ibubapa,orang lebih tua
*sebab kita akan dapat restu diaorang and jiwa kita akan tenang

6-sentiasa bertanya dengan guru
*supaya anda lebih memahami apa yang anda tidak faham

7-tidak kedekut duit,ilmu dan tenaga

8-minta restu daripada keluarga dan juga guru

9-1 hari baca 1 subject sahaja

10-jangan lupa solat,berdoa dan zikir

inilah TIPS untuk anda cemerlang dalam pelajaran ;)

ikuti juga 4B iaitu:

~Berusaha
+
~Berdoa
+
~Bertawakal
=
Berjaya

Berusaha+Berdoa+Bertawakal=Berjaya

sampai disini sahaja tips2 untuk cemerlang :D
sekian , terima kasih ^_^


writtern @2:05 AM